Mental Performance Program

600.00

Artikelnummer: 302 Categorie:

Pieker je veel, lig je regelmatig wakker of maak je je zorgen? Ben je onzeker, mis je balans, richting of perspectief? We maken het onszelf vaak moeilijk doordat we zoveel denken, moeten en daarmee onszelf onder druk zetten. We hebben het druk met alle uitdagingen die het werk en ons leven van ons vragen. Herken je dit? Dan is het Mental Performance Program iets voor jou.

Wissen

Beschrijving

Pieker je veel, lig je regelmatig wakker of maak je je zorgen? Ben je onzeker, mis je balans, richting of perspectief? We maken het onszelf vaak moeilijk doordat we zoveel denken, moeten en daarmee onszelf onder druk zetten. We hebben het druk met alle uitdagingen die het werk en ons leven van ons vragen.

Herken jij dit?

Dan is het van belang jouw gedachten onder de loep te nemen en te komen tot een betere balans tussen moeten en willen. Het Mental Performance Program begeleidt, motiveert en inspireert je om er achter te komen wat echt belangrijk is voor je en met meer vertrouwen in jezelf, focus en perspectief te kunnen werken en leven.

Samen met de coach bepaal jij waar en hoe je gaat werken aan jouw mentale doelen, waarbij concrete stappen doorlopen worden: inventarisatie en bewustwording, doelen bepalen, randvoorwaarden creëren en gaan doen.

Evaluatiemomenten versterken deze focus en verankeren opgedane inzichten en vaardigheden.

We starten het Mental performance program met het invullen van de MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire) vragenlijst. De MTQ48 een hele mooie kans om inzicht op te doen in jouw eigen mentale veerkracht en weerbaarheid; de MTQ48 meet de vaardigheid van een persoon om te presteren onder druk in werksituaties.

Mentale weerbaarheid verwijst naar persoonlijke veerkracht en het intrinsieke verlangen naar succes – hoofdzakelijk in situaties die een uitdaging vormen. Mentale weerbaarheid verklaart waarom personen die onder dezelfde omstandigheden verkeren anders reageren op stressoren zoals bijvoorbeeld: blootstelling aan druk, confrontatie met tegenslagen, situaties waarin veel doorzettingsvermogen gevraagd wordt, situaties waarin emoties het zouden kunnen winnen van de ratio, situaties waarin niet op een ander terug gevallen kan worden, het moeten geven van een presentatie voor een groep, het uitvoeren van taken die moeilijker en uitdagender zijn dan normaal.

Tijdens de gesprekken met de coach bespreek je wat jouw persoonlijke mentale thema’s zijn en breng je de motivatie tot verandering betreffende deze thema’s in kaart. Gedurende het traject heb je een aantal keren online contact met de coach om jouw ontwikkelingen, knelpunten en uitdagingen die je hierbij tegenkomt te bespreken. Aan het einde van het traject wordt besproken in hoeverre jouw doelen zijn bereikt en worden handvatten en tips gegeven om vol te houden.

Aantal gesprekken: 3

Duur van de gesprekken: 1e gesprek 60 minuten – vervolggesprekken 45 minuten

Communicatiemiddel: beeldvergaderfunctie van Microsoft Teams

Additional Information

Voertaal

Engels, Nederlands